Indien u verdere vragen hebt of het antwoord niet terug vindt, neem dan contact op met help@website-hosting.be.

Enkele aandacht punten:
  1. Heb je meerdere problemen? Per probleem stel je een aparte mail op.
  2. Stuur altijd de nodige links mee en vermeld de domeinnaam in kwestie.
  3. Indien er een wachtwoord of codes moeten worden doorgegeven stuur je deze altijd bij in tekstformaat. GEEN screenshots.